รายละเอียดที่อยู่ส่งเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 50 หน้า แต่ละภาค

รายละเอียดที่อยู่ในการส่งเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 50 หน้า  โดยส่งไปที่เจ้าภาพในการจัดการประกวดในแต่ละภาค  ตามที่อยู่ ข้างล่างนี้

คลิกข้างล่างนี้ เพื่อดาว์โหลดข้อมูลที่อยู่เจ้าภาพในแต่ละภาค

*UserFiles/File/03OBEC.pdf*

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 15:50 น.