กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับชาติ

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)

ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับชาติ

จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557

ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พร้อมกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 15:43 น.