การกำหนดรหัสกิจกรรม ในหน้าซองเอกสาร และหน้าปกเอกสาร รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก ทั้ง 3 เล่ม) มีขั้นตอนดังนี้

เพื่อความสะดวกในการจัดประเภทและการส่งถึงมือท่านกรรมการ ทีมงานจึงกำหนดรหัสกิจกรรมขึ้น โดยเขียนในหน้าซองเอกสาร และเขียนในหน้าปกเอกสาร รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก ทั้ง 3 เล่ม) มีวิธีและขั้นตอนดังนี้ 

คลิกดาว์โหลดวิธีกำหนดรหัส ได้ที่นี่ 

1. UserFiles/File/01OBECAWARDS56.pdf  และ  2.UserFiles/File/02OBEC.pdf

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 17:30 น.