สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ เขต
1 การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด เขต 1
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1
49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี ตราด)
53 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)
56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)
61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)