โหลดเกียรติบัตร
หากมีปัญหาในการดาวน์โหลดเกียรติบัตร ให้ทำการ รีเฟรช หน้าเอกสาร PDF หรือ กด F5 ที่คีย์บอร์ด
หลังจากโหลดเอกสารเกียรติบัตรได้แล้ว กรุณา บันทึกเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วย