สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ระยอง เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 96.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายวิรัช สุวรรณโชติ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป.ระยอง เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง นายบัญชา ดีทน โรงเรียนวัดชากมะกรูด สพป.ระยอง เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 87.87 เงิน นายกิจจา จันทร์ดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายมานัส เงินน้อย โรงเรียนบ้านศรีประชา สพป.ระยอง เขต 2