สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สมุทรสาคร

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 85 เงิน นางรัตนา ปุจฉาการ โรงเรียนวัดบางยาง สพป.สมุทรสาคร
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 74.07 เข้าร่วม นางสาวแสงสุวรรณ ออมสิน โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สพป.สมุทรสาคร
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 87.89 เงิน นายสุคนธ์ พลัดเกตุ โรงเรียนวัดบางยาง สพป.สมุทรสาคร
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 92.92 ทอง นายประวัติ มูสิกะเจริญ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สพป.สมุทรสาคร
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 93.44 ทอง ชนะเลิศ นายอำนาจ เณรรักษา โรงเรียนวัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร
6 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 100 ทอง ชนะเลิศ นายอนันต์ แดงเกิด โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป.สมุทรสาคร