สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สระแก้ว เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 96.67 ทอง ชนะเลิศ นายวรพงษ์ วัฒนเวช โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป.สระแก้ว เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 87.89 เงิน นางสมฤทัย รอดประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป.สระแก้ว เขต 2