สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สระบุรี เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางวัชรี สุนทรนนท์ โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สพป.สระบุรี เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 89.9 เงิน นางพัชรี บุตรน้ำเพ็ชร์ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 87.87 เงิน นายนิติรัฐ โสดานิล โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป.สระบุรี เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 97.62 ทอง ชนะเลิศ นางวาสนา สุขธนู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป.สระบุรี เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 89.68 เงิน นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป.สระบุรี เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89.7 เงิน นางอำพร เอี่ยมแจ้ง โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2