สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 87.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 91.91 ทอง นายสงกรานต์ แสงวงศ์ทอง โรงเรียนวัดบางปลานัก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1