สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอัมพร เรืองศรี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ด้านนวัตกรรมฯ สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)