สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 81.82 เข้าร่วม นายหงษ์ดี ศรีเสน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 74.67 เข้าร่วม นายชาติกุลพล สมยาภักดี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)