สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชลบุรี เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสมพร วิชัยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 96.3 ทอง ชนะเลิศ นายภาวัติ บุญกาญจน์ โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป.ชลบุรี เขต 1