สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชลบุรี เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 90.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางทองเปลว แผลงเดช โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ว่าที่ร้อยตรีรังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ สพป.ชลบุรี เขต 2