สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชลบุรี เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ -1 - นายวีรภัทร สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สพป.ชลบุรี เขต 3
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 93.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอภิรมย์ เป็นสุข โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 81.18 เข้าร่วม นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89.95 เงิน นางบุษบรรณ สิงห์โต โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางสาวปวีณา ไชยสมบูรณ์ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางปิยะภรณ์ แก้วอำไพ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3