สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครปฐม เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 95.67 ทอง ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสิริรัตน์ รุจิวณิชชา โรงเรียนวัดสามง่าม สพป.นครปฐม เขต 1