สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครปฐม เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 94.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ สพป.นครปฐม เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 87.88 เงิน นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ สพป.นครปฐม เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 96.3 ทอง ชนะเลิศ นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนวัดไทร สพป.นครปฐม เขต 2
4 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 87.88 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 94.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2