สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 81.69 เข้าร่วม นางสาวอัมพรรณี สาลีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ -1 - นางอลิสา ใบแย้ม โรงเรียนบ้านหนองคาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางจิตติมา ร่วมชาติ โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ - - - สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ - - - นายเชวง วัฒนธีรางกูร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
6 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ -1 - นายวัฒชัย วรรณพิรุณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
7 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ -1 - นายสุวรรณ จันทร์ศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง นายชัยชนะ ทองเปี่ยม โรงเรียนบ้านปรือน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 95.24 ทอง ชนะเลิศ นางสำราญ แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นายประเชิญ เพลินจิตต์ โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2