ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายวีรพงษ์ คล้ายสอน โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต 2 96.96 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายสุรพล พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 93.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายอำนาท เหลือน้อย โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป.ชัยนาท 92.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายสงกรานต์ แสงวงศ์ทอง โรงเรียนวัดบางปลานัก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 91.91 ทอง  
5 นายบัญชา ดีทน โรงเรียนวัดชากมะกรูด สพป.ระยอง เขต 2 90.9 ทอง  
6 นายชัยชนะ ทองเปี่ยม โรงเรียนบ้านปรือน้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 90.9 ทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ