ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1 98.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายประจวบ อุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทอง 95.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2 94.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายประวัติ มูสิกะเจริญ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ สพป.สมุทรสาคร 92.92 ทอง  
5 นายพนม เข็มเงิน โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 92.92 ทอง  
6 นายวินัย อ่ำประเวทย์ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก 90.9 ทอง  
7 นายสุนทร ทับทิมศรี โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป.ลพบุรี เขต 1 89.89 เงิน  
8 นายบพิธ มาธุระ โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป.นนทบุรี เขต 2 89.89 เงิน  
9 นายกิจจา จันทร์ดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป.ระยอง เขต 2 87.87 เงิน  
10 นางนันทนา ชมชื่น โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง สพป.นนทบุรี เขต 1 76.76 เข้าร่วม  
11 นายบุญเลิศ กล่ำเหว่า โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป.สมุทรปราการ เขต 2 64.64 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ