ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายครรชิต เผื่อนด้วง โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 96.96 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางอภิรมย์ เป็นสุข โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3 93.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล โรงเรียนวัดบัวโรย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายคำลพ ศิริมากร โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป.ลพบุรี เขต 1 87.87 เงิน  
5 นายประเทือง แผนสมบูณณ์ โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 87.87 เงิน  
6 นางสมศรี รัตนศรี โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย สพป.ลพบุรี เขต 2 87.87 เงิน  
7 นายนิติรัฐ โสดานิล โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป.สระบุรี เขต 2 87.87 เงิน  
8 นายสมบัติ เรืองสิทธิชัย โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 81.81 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ