ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2 96.97 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางกิ่งดาว เทือกขันตี โรงเรียนบ้านบางจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 1 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางภทรพร สุธาพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทอง 87.88 เงิน  
5 นายสมนึก ช่อลัดดา โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 87.88 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ