ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางวาสนา สุขธนู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป.สระบุรี เขต 2 97.62 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางนิรามัย ไอยรานภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 86.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางวิจิตรา ภควิกรัย โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 85.62 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวอารีย์ หลักศิลา โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 83.33 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ