ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสำราญ แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 95.24 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสมบัตร สืบศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางพูลศรี หุ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 90.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายนพดล มงคล โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 89.9 เงิน  
5 นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุข โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป.สระบุรี เขต 2 89.68 เงิน  
6 นางบุณยรัตน์ หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป.สระแก้ว เขต 1 88.89 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ