ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายคำรณ มาลาคำ โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2 92.86 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสาวสุพรรณ์ แดงอำ โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 88.09 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายวีระชัย ผิวรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวรจรินทร์ จิตหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 78.57 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ