ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุรเดช ธัญรดาวงศ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 94.28 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางอรอนงค์ ชั่งใจ สพป.ลพบุรี เขต 2 91.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางวาสนา วรรณฉวี สพป.นครนายก 88.57 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางอภิวันทน์ พินทอง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.91 เงิน  
5 นางสาวอรไท แสงลุน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 85.71 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ