ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางจารุวรรณ บำรุงชีพ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1 98.04 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางอารมย์ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 96.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางอังคณา กาญจนเดชะ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2 94.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางบุษบรรณ สิงห์โต โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 89.95 เงิน  
5 นางจุรีพร สุทธิไส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 89.9 เงิน  
6 นางสาวเพ็ญนภา บุญตา โรงเรียนวัดวังไทร สพป.นครนายก 89.85 เงิน  
7 นางสาวประภาพร ธนะไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 89.8 เงิน  
8 นางสาวจันที บุญตา โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สพป.สระแก้ว เขต 1 89.75 เงิน  
9 นางอำพร เอี่ยมแจ้ง โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 89.7 เงิน  
10 นางศิวิไล เงินแพทย์ โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 89.65 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ