ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง โรงเรียนวัดวังไทร สพป.นครนายก 96.96 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายมานพ พุ่มสาขา โรงเรียนวัดดอนประดู่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสุภาพ สุริยาอารักษ์ โรงเรียนบ้านซับหินขวาง สพป.ลพบุรี เขต 2 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ สพป.นครปฐม เขต 2 87.88 เงิน  
5 นางกชพร มั่งประเสริฐ โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.เพชรบุรี เขต 2 84.85 เข้าร่วม  
6 นางดวงสมร บาตรโพธิ์ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 78.79 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ