ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอังคณา ปานนก โรงเรียนวัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2 92.15 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสำอางค์ บุญเสือ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.ลพบุรี เขต 2 91.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางเนตรา ตระกูลราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 90.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวรัชนี หนูขาว โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 88.23 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ