ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) 91.95 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางรัชนี พรมจันทร์ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) 88.51 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายวิบูรณ์ วังกราน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4 87.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสมหวัง เครื่องประดิษฐ์ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 86.21 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ