ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) 98.04 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายซุปเป้อร์ สุกันทา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 96.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางคมคาย ปวุตตานนท์ โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) 94.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวสุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) 92.16 ทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ