ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวฐิติพร ภู่มณี โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1 96.96 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 93.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์ โรงเรียนวัดม่วง สพป.ราชบุรี เขต 2 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายบุญเสริฐ เกิดแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 87.87 เงิน  
5 นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 84.84 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ