ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายปรีชา สาสนะ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สพป.อ่างทอง 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายสมชาย ทรัพย์สิน โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายสนอง อยู่เย็น โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป.นครนายก 95.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายประทีป คำหอม โรงเรียนบ้านองสิต สพป.กาญจนบุรี เขต 1 93.33 ทอง  
5 นายประเทือง จันทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านไร่เก่า สพป.จันทบุรี เขต 1 93.33 ทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ