ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 98.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) 95.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน โรงเรียนศรีราชา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) 87.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ