ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุปราณี สัมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 98.18 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายมานพ สัตย์อุดม โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) 89.09 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางลมัย ทรงศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) 87.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางอักษร กลแกม โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) 85.45 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ