ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายชัยนันท์ ยิ่งอำนวยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางอุไรวรรณ กุลวงศ์วิทย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป.นนทบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางเบญจวรรณ รตโนภาส โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท 88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายสมบัติ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 87 เงิน  
5 นายสมชาย ไข่นิล โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.ลพบุรี เขต 2 86 เงิน  
6 นางสาวสุกฤตา แววนำ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 86 เงิน  
7 นางสาวนันทิยา บุญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ สพป.นครนายก 85 เงิน  
8 นางรัตนา ปุจฉาการ โรงเรียนวัดบางยาง สพป.สมุทรสาคร 85 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ