ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววรรณา ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป.สระแก้ว เขต 1 95.06 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางอุดมลักษณ์ ชูปานกลีบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางละเอียด สุวรรณมณี โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 91.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวสุมาลี เซ็ม โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป.นครนายก 90.12 ทอง  
5 นางสาวเกศสุดา โพธามาตย์ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรี เขต 2 89.53 เงิน  
6 นางยุพดี ไชยศรี โรงเรียนวัดนางพิมพ์ สพป.สมุทรสงคราม 87.65 เงิน  
7 นางสาวปัจฉราพร ขำทอง โรงเรียนบ้านท่ามะริด สพป.เพชรบุรี เขต 2 85.19 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ