ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางณภาภัช ภุมภารินทร์ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 96.29 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางกันหา ภูชมศรี โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต 1 95.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางจิตติมา ร่วมชาติ โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางมณฑา ศิริวงษ์ โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป.นครนายก 81.48 เข้าร่วม  
5 นางกิตติยา ดอกคำ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 2 81.48 เข้าร่วม  
6 นางสาวแสงสุวรรณ ออมสิน โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี สพป.สมุทรสาคร 74.07 เข้าร่วม  
7 นางสาวชวนพิศ กระต่าย โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 71.77 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ