ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายขุนทอง คล้ายทอง โรงเรียนจุุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสาวจารุภรณ์ ศรีประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสาวนภาภรณ์ ธัญญา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายวิสุทธิ์ สิทธิการ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) 88.89 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ