ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) 96.29 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางมลิวัลย์ กิ่งกาญจนโรจน์ โรงเรียนโคกสำโรงวืทยา สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายมาโนช ครอบครอง โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) 88.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายอาดุน ช้างแก้วมณี โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด) 85.18 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ