รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ลูกจ้างยอดเยี่ยม

ที่ รหัสกิจกรรม รายการประกวด สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 253 ลูกจ้าง/พนักงานราชการยอดเยี่ยม (สพฐ.)
-
00.00 -
2 254 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี 20 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
14.00-15.00 -
3 255 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
-
00.00 -
4 256 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ห้อง Sapphire 105 19 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-11.24 -
5 257 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ห้อง Sapphire 105 19 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
11.24-14.00 -
6 258 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ห้อง Sapphire 105 19 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
14.00-15.00 -
7 259 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 19 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
17.15-17.30 -
8 260 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ห้องประชุม อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 19 ก.พ. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
17.30-17.45 -