รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 111
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางเบญญาภา คงรอด โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
2 นายภักดี คงดำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
3 นายวิษณุ ผสมทรัพย์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
4 นายบุญเสริญ สุริยา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)
5 นายประถม ปิ่นพาน โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
6 นางกนกรัตน์ คงไทย โรงเรียนขาณุวิทยา สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)
7 นายประมวล โสภาพร โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
8 นายพิชิต กะมณี โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)
9 นายสุนทร พลศรี โรงเรียนสังขะ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
10 นายสนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................