รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 114
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
2 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.เพชรบุรี เขต 2
3 นางกิ่งดาว เทือกขันตี โรงเรียนบ้านบางจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 1
4 นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
5 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2
6 นางอรุณี ชอบพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
7 นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนิเวศน์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
8 นายสุรศักดิ์ อุบลชัย โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง" สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
9 นางสาวสารภี นาพิรุณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1
10 นางสาวอรอุมา ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา
11 นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................