รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 125
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวบังอร อินทร์บำรุง โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
2 นางกอบกุล ลังกาพินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
3 นายเอกชัย พันธุลี โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ตาก เขต 2
4 นางยุพิน ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
5 นางปนัดดา สุทธสิริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
6 นายอรรถวุฒิ ลีประโคน โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7 นางคำภู สีหะวงศ์ โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา สพป.ยโสธร เขต 1
8 นางศิราภรณ์ ราศรี โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
9 นายมงคล คชรัตน์ โรงเรียนวัดท่าเมรุ อ.บางกล่ำ สพป.สงขลา เขต 2
10 นางอาเณ เชาวเหม โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................