รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 128
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวสุกัญญา ไวยรัตน์ โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางนันทนา ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
3 นางกฤษณา ปราบโรค โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
4 นางปริมยากร ไมตรี โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ตาก เขต 2
5 นางสิริกัญญา ศรีโฉม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
6 นายชวิน โกฏสันเทียะ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 5
7 นางนงคราญ เวียงนนท์ โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
8 นางศิรสุภางค์ชฎา ผุดเพชรแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.ชุมพร เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................