รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 132
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวสุพรรณ์ แดงอำ โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นายคำรณ มาลาคำ โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2
3 นายวีระชัย ผิวรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
4 นางศศิประภา แก่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5 นายสมเกียรติ ชูช่วย โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
6 นางชูใจ บัวคลี่ โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................