รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 135
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายวรรณชัย นิลผึ้ง โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวจารุวรรณ กุลดิษธรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
3 นางอุไรทิพย์ สวยสม โรงเรียนบ้านฮวก สพป.พะเยา เขต 2
4 นางกาญจนา ทนันไชย โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
5 นายชัยบุญ วงค์สอน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
6 นางพัชรี มัธยม โรงเรียนนาทาม สพป.มุกดาหาร
7 นายจำรัส ธงทอง โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
8 นางประภาวดี กาสา โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
9 นางอำไพ คำแสน โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อ.หาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
10 นางวนิดา วารีรักษ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................