รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 138
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)
2 นายชินวัชร์ ปินตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
3 ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขต โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)
4 นายวิเชียร สังข์ชาตรี โรงเรียนสยามกลการ ๔ สพป.มุกดาหาร
5 นางวนิสา อุตรา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)
6 นางปราณี ขุนจางวาง โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
7 นางสมจิตร์ มารคคงแก้ว โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................