รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 140
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาลินี อุดมผล โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสิริกร ตันทัศน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
3 นางนพรัตน์ อินทโลหิต โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุุขวิทยา) สพป.นครสวรรค์ เขต 1
4 นางสาวเจนจิรา คำคง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
5 นางดวงมณี สำลีด่านกลาง โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5
6 นางพมลพร กิตติชัยธรกุล โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.มุกดาหาร
7 นางสาวณฤดี ห้วยใหญ่ โรงเรียนบ้านบก สพป.อุบลราชธานี เขต 5
8 นางราตรี ชูทวด โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
9 นางสำรวย ดาวดวง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................