รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 145
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสุรัตน์ วีระกุล โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2 นายทักษิณ เวียงยา โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต 1
3 นายธงชัย มีหลาย โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
4 นายทวี ขาวผ่อง โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
5 นายบุญพันธ์ บุญสงกา โรงเรียนบ้านแสนสี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
6 นายวันชัย เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเดช สพป.อุบลราชธานี เขต 5
7 นางสาวจันชรี เยาดำ โรงเรียนบ้านไร่ อ.หาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
8 นางมนชยา นาวากาญจน์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................